Ziedojumi

DRAUDZES LOCEKĻU IKGADĒJAIS ZIEDOJUMS

Mūsu Baznīcas kārtība nosaka, ka katram draudzes loceklim personīgi vismaz reizi gadā viens no ziedojumiem ir jāveic draudzes kancelejā vai ieskaitot draudzes kontā kā draudzes locekļa ikgadējais ziedojums.
Draudzes locekļa ikgadējais ziedojums ir noteikts 25 eiro. Ziedojumu summu ir iespēja maksāt arī pa daļām. Šie ziedojumi pamatā tiek izmantoti svētdienas dievkalpojumu norisei, lai mēs varētu apmaksāt siltumu un apgaismojumu baznīcā. Mēs izprotam draudzes locekļu finansiālo situāciju. Ja gadījumā jūs nespējat samaksāt šo summu, jūsu pienākums būtu griezties draudzes kancelejā un darīt to zināmu. Kopīgi mēģināsim rast risinājumu! Mīļie, mēģināsim ikgadējo ziedojumu draudzei nomaksāt savlaicīgi, lai, tuvojoties gada noslēgumam, nebūtu jums jāatgādina par to.

MĒRĶZIEDOJUMI

Talsu luterāņu draudze ir izaugusi par Pilsētu Kalnā pateicoties Dieva žēlastībai un cilvēku nesavtīgam darbam, savstarpējam atbalstam un ziedojumiem. Mūs finansiāli atbalstījuši ne tikai draudzes locekļi, bet daudzi ļaudis – Talsos, Latvijā un arī ārvalstīs, kuri ar sirdi iedegušies atbalstīt mūs kādas idejas vai konkrēta mērķa vārdā.

Lai Jūsu ziedojumus varētu efektīvāk izmantot dažādām draudzes aktuālām vajadzībām, lūgums pārskaitījumā vai maksājumā uzrādīt kādu no šiem mērķiem.
Ziedojumi nepieciešami šādiem mērķiem:

 • Baznīcas remontam.

Ziedošanas mērķi:

 • draudzes ikdienas darbam – dievkalpojumos ziedotie līdzekļi parasti tiek izlietoti draudzes darbības nodrošināšanai un kārtējo izdevumu segšanai;
 • atsevišķām draudzes nozarēm – piemēram, diakonijas darbam, Kristīgajam ģimeņu centram, korim, jauniešiem, u.c. nozarēm;

Jūs esat aicināti ziedot Jums vispiemērotākajā un ērtākajā veidā:

 1. Draudzes Kancelejā, darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 – 16:00;
  Otrdiena 10:00 – 16:00;
  Trešdiena 10:00 – 16:00;
  Ceturtdiena 10:00 – 16:00;
  Piektdiena 10:00 – 16:00;
  Sestdiena ___________
  Svētdiena pirms un pēc dievkalpojuma;
 2. Ziedojumu kastēs – Talsu luterāņu baznīcā;
 3. Jebkurā bankā pārskaitot ziedojuma summu uz Talsu draudzes kontu un norādot ziedojuma mērķi.

LELB Talsu ev.lut. draudzes konts:

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS TALSU DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000158541
AS “Swedbanka”
LV90HABA000140J059024

Esam pateicīgi katram mūsu draudzes atbalstītājam un laipni aicināti atbalstīt draudzi arī turpmāk!

Kristīgajā dzīvē vienmēr izpaužas divi principi: mēs saņemam un dodam. Kristus mums atdod sevi. Mēs dodam no sevis Dievam, ziedojot savus līdzekļus draudzes darbam! Ikviena draudze savu kalpošanu var īstenot tikai ar draudzes locekļu ziedojumu atbalstu. Svētos Rakstos sacīts: “Priecīgu devēju Dievs mīl.” Tas nozīmē, ka katram jāpieņem savs lēmums, cik viņš vēlas ziedot draudzes darbam.

CIK TAD VAJADZĒTU ZIEDOT?

Protams, tas ir katra sirdsapziņas un iespēju jautājums. Vēl vienu atbildi varam atrast Bībelē” Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!” (Maleahija 3:10) Desmitās tiesas princips balstās uz noteiktu pasaules uzskatu, proti, šodien es varu kaut ko nopelnīt tāpēc, ka Dievs man dod iespējas, spēku un arī laiku. Tā ir Dieva žēlastība, ka mums šodien darbojas galva, rokas, kājas. Rīt tas viss var arī zust un līdz ar to visas praktiskās dzīves iespējas. Šodien mums ir darbs vai bizness attīstās, bet rīt varam visu pazaudēt. Tas, ka mēs Dievam, Dieva darbam, kalpošanai kaut ko dodam, ir mūsu redzīguma apliecinājums, jo mēs taču zinām, kam jāpateicas par visām mūsu dzīves iespējām. Būs grūti atrast cilvēku, kas, ziedojot garīgajam darbam – draudzei, būtu kļuvis nabags. Taču būs viegli atrast daudzus, kuri apliecinās, ka praktiski piedzīvojuši, kā Dievs viņus bagātīgi svētījis pēc uzdrīkstēšanās ziedot Dieva darbam desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem.

Pamēģiniet – un jūs būsiet pārsteigti, cik labi šie Dieva vārdi darbojas!