Mums katram ir pienākumi. Citiem lielāki, citiem mazāki, bet neviens pienākums nav mazsvarīgs. Īpaši tas, kas vērsts uz savu tuvāko.