Atsākot “Tikšanās Baznīckalnā” pārdomas, šajā reizē mācītājs Māris Ludviks skaidro rakstu vietu no Mateja evaņģēlija 10:34 – “Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes; es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu!”