Pagājušajā svētdienā tika noslēgts Baznīcas liturģiskais gads, svinot Mūžības svētdienu jeb mirušo piemiņas dienu.
Pirmajā brīdī šķiet, ka tas nav necik priecīgs veids, kā noslēgt veco gadu un sākt jaunu. Kur nu vēl vairāk – vai vispār varams svinēt nāvi?
Bet vai patiesībā šajos svētkos galvenais uzsvars ir nāve? Vai tomēr – Mūžība…