Svētais Gars ikkatram dod kādu dāvanu. Bet vai mēs šīs dāvanas lietojam? Un ja lietojam – vai tikai sev vai arī par labu draudzes kopienai, kurā esam un Dieva Valstības celšanai?