Šī gada pēdējā “Tikšanās Baznīckalnā” reizē mācītājs Māris Ludviks runās par Dieva mieru