Mēs dzīvojam informācijas laikmetā. Informācija ir mums visapkārt. Cilvēki ir ietverti informācijās gūzmā, kas ietekmē viņu domāšanu, uztveri un uzskatus.
Bet – vai tas nozīmē, ka mums akli, neuzdodot jautājumus, jāpieņem sniegtais?