Vai brīnumi tiešām eksistē? Vai tomēr spējam tiem rast izskaidrojumu. Ja tomēr kaut ko pieņemam kā brīnumu, kā uz to raudzīties?
Vai brīnumi rada cilvēkos ticību?
Vai tikai neizskaidrojamais un neikdienišķais ir uzskatāms par brīnumu?