Iedomājies, ja Dievs tevi pēkšņi uzrunātu skaidri un tieši, aicinot veikt kādu uzdevumu. Vai Tu atsauktos? Vai Tu atbildētu – “Še es esmu!”