Mācītājs

Kopš 1994. gada jūlija Talsu draudzē kalpo mācītājs Māris Ludviks. Dzimis 1948. gada 2. maijā Ventspilī. Mācījies Teoloģijas seminārā Latvijā. 1986. gada 23. martā Lietuvas arhibīskaps Kalvāns viņu ordinē par mācītāju. Par politisku brīvdomību padomju laikos Mārim Ludvikam nācās atstāt Latviju un astoņus gadus viņš dzīvojis ārpus Latvijas un kalpojis Kanādā Toronto Sv. Andreja draudzē un Ottavas Miera latviešu draudzē. Pēc atgriešanās Latvijā uzsācis darbu Talsu draudzē.

Māris Ludviks