Talsu mācītājmuiža

Talsu mācītājmuižai ir svarīga lomā gan Talsu draudzes dzīvē, kā vasaras nometņu un dažādu pasākumu norises vietai, gan kā tūrisma un kultūrvēstures centram. Talsu mācītājmuiža ir Talsu draudzes īpašums.

2000-05-02-35

Talsu mācītājmuižas apbūvi veido mācītājmāja, klēts, kūts, ratnīca, kalpu māja (pārbūvēta), kurās atspoguļojas gan arhitektūras modes pārmaiņas, gan celtniecības tradīcijas. Dokumentu teksti ļauj pieņemt, ka mācītāja dzīvojamā māja (vienstāva guļbūve ar augstu divslīpju jumtu, kas galos nošļaupts) celta 1809. gadā. 19. gadsimta 3. ceturksnī notikušas pārbūves. Starp 1977. un 1986. gadu ēka remontēta, ārsienas apšūtas ar horizontāli liktiem gropētiem dēļiem un uzlikts jauns dakstiņu segums. Dzīvojamajā mājā ir orģinālelementi: kāpnes, kamīns (19. gs. 2. puse), iekšdurvis, dekoratīva griestu krāsojuma atsegumi un orģināllogs, kura uzbūve, detaļu profilējums un aprīkojums raksturīgs 19. gadsimta 1. pusei.

Pieejamās vēsturiskās ziņas vairāk saistās ar Karla Ferdinanda Amendas (1771—1836) vārdu. Viņš bija vijolnieks, komponista van Bēthovena tuvs draugs, dzīvoja mācītājmuižā, būdams Talsu mācītājs no 1802. līdz 1836. gadam. Mācītājmājā ierīkota piemiņas istaba, netālu no mācītājmuižas nelielā uzkalniņā ir K. Amendas kapa vieta.