Par mums

Draudze ir Dieva izredzēti, aicināti un sapulcēti cilvēki, kuri savā ticībā vēlas sekot Dieva aicinājumam Jēzū Kristū, kas izteikts Vecās un Jaunās Derības Svētajos Rakstos. Draudze apvieno cilvēkus, kuri ir kristīti Trīsvienīgā Dieva (Tēva un Dēla un Svētā Gara) vārdā. Talsu evaņģēliski luteriskā draudze ir viena no Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzēm – tā ir kā augošs koks, kurai nāk klāt arvien jauni zari – tā draudzē katru gadu tiek pulcināti arvien jauni draudzes locekļi

Talsu Draudze ir bagātīgi svētīta ar aktīviem cilvēkiem, kuri ar savu darbu aizvien meklē jaunus ceļus Dieva vārdam, uzrunājot savus līdzcilvēkus un Draudzē ikviens var justies kā lielā mīlestības pilnā ģimenē.

Pašreiz mūsu draudzē ir 524 draudzes locekļi (līdz 30 gadiem – 41 dr. loc. no 30 līdz 50 gadiem – 172 dr. loc., no 50 līdz 74 gadiem – 200 dr. loc., 75 un vecāki – 111 dr. loc.

Draudzē darbojas:

 • draudzē kalpo mācītāji Māris Ludviks un Andis Ķīvičs;
 • draudzes padome – 23 cilvēki, draudzes priekšnieks Ainārs Lūks;
 • draudzes valde – 5 cilvēki;
 • draudzes revīzijas komisija – 3 cilvēki;
 • divas diakonijas darbinieces: Inese Indriksone un Daina Šimkuna;
 • svētdienas skola – vadītāja Irēna Sapuna;
 • ĢBAC „Brīnumiņš” – vadītāja Agnese Kviese;
 • jauniešu grupa – vadītājs Arvis Lembergs;
 • draudzes koris „Amenda” – diriģente Nora Žeigure;
 • draudzes koris „Coram Deo” – diriģents Raimonds Felšs;
 • ansamblis „Sanctus” – 3 cilvēki, vadītāja Vija Ivanovska;
 • ansamblis „Exodus in Venia” – 3 cilvēki, vadītāja Elīna Lāce;
 • draudzes pērminderi – 6 cilvēki, pērminderu vecākais Oskars Ķīvičs;
 • drēbju kamera – vadītāji Valdis Veidulis, Laura Ramane;

Lai sekmīgi varētu īstenoties garīgais un praktiskais darbs ir nepieciešami aktīvi, zinoši un darboties griboši cilvēki. Draudzes padome aicina katru draudzes locekli (arī topošo) pēc viņa iespējām tiešām aktīvi līdzdarboties kādā no mūsu draudzes darbības jomām.

IMG_9297