Kas ir Pērminders?

Pērminders ir mācītāja palīgs, kas veic visus sagatavošanās darbus pirms Dievkalpojuma. Pērminderu pienākumi ir aprakstīti LELB nolikumos. Pērminderus pēc konstitūcijas ieceļ draudzes padome un tā var arī atcelt pērminderi no amata. Tomēr nereti notiek tā, ka ieceltais pērminders paliek kalpošanā visu mūžu, jeb kamēr pats atsakās no pienākumu pildīšanas. Mūsu draudzē kalpo 6 pērminderi, kas ir sadalīti pāros pa 2 un kalpo 2 svētdienas pēc kārtas katrs pāris, tādējādi sanāk kalpot reizi 6 nedēļās. Vecākais pērminders jau vairākus gadus ir Oskars Ķīvičs.