Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs

Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs dibināts 1998. gadā kā Talsu ev. lut. draudzes uzņēmums bezpeļņas organizācija. Savu darbību uzsāka 1998. gada martā Talsu ev. lut. draudzei piederošā ēkā Saules ielā 7.

Talsu ev. lut. draudzes „atdzimšana” līdz ar mācītāja Māra Ludvika kalpošanas uzsākšanu Talsos, pēc atgriešanās no trimdas Kanādā pavēra jaunas iespējas daudzās jomās. Viņa kalpošanas sākuma posmā uzsāktā draudzes īpašumu atgūšana un darbības nozaru attīstība, tai skaitā diakonijas darba attīstība, radīja cilvēkresursu un īpašuma priekšnoteikumus krīžu centra dibināšanai.

No 1996. gada Talsu ev. lut. draudzē aktīvi darbojas Diakonijas centrs – ar uzticības tālruni, brīvprātīgo grupas apmācībām un dežūrām, praktisko palīdzību sociāli mazaizsargātām Talsu rajona iedzīvotāju grupām – apģērbs, medikamenti, pārtika; apmācības saskarsmē un kalpošanā. Šī prakse radīja pirmās praktiskās iemaņas, tradīcijas un vērtības sociālās palīdzības un atbalsta sniegšanā sociāli atstumtajām iedzīvotāju grupām pāri pār vienai draudzei piederīgo robežām.

1997. gadā traģiskie notikumi, kad Ugunsdzēsības svētku laikā gāja bojā un tika sakropļoti vairāki desmiti Talsu un Talsu rajona bērnu saliedēja Talsu sabiedrību sāpēs par notikušo un sniedza apziņu, ka nelaime var notikt ar katru…., bērni ir visneaizsargātākā un vērtīgākā mūsu dzīves daļa…
Tika gūts atbalsts no Talsu pilsētas domes, Talsu rajona padomes un Talsu rajona slimnīcas Bērnu nodaļas -ir vajadzība pēc krīžu centra bērniem un sievietēm.

Krīžu centra ideju realizēja psiholoģe, Talsu draudzes diakonijas centra vadītāja Inta Poudžiuna aktīvā un neatlaidīgā darbībā, izmantojot gūto pieredzi Tronheimas sieviešu krīžu centrā (Norvēģija).

Turpmākās attīstības būtiskākie pavērsieni:

2000. gadā Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs pirmo reizi uzvarēja LM Sociālās palīdzības fonda izsludinātajā konkursā par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušajiem bērniem. Veiksmīgi realizējot šo valsts pasūtījumu un izstrādājot sistēmu tā izpildei, TKC turpina katru gadu piedalīties šajā konkursā jeb izsolē. Uzvarot šajos konkursos un veiksmīgi sniedzot sociālās rehabilitācijas palīdzību vardarbībā cietušajiem bērniem no 2 līdz 18 gadiem, TKC ir pamazām pārtapis no sociālā atbalsta organizācijas par sociālo pakalpojumu sniedzēju, kā arī „ekspertu” vardarbības cēloņu un seku izpētē.

2003. gadā divu dienu plānošanas seminārā, piedaloties vairākiem sadarbības partneriem no ministrijām un pašvaldībām, tika izstrādāts Talsu sieviešu un bērnu krīžu centra Attīstības plāns 2003. -2008. gadam. Pie tā pieturoties šajos gados notiek TKC attīstība, uz to balstoties tika sagatavots saturiskais gada pārskats par TKC attīstību 2004. gadā.

2004. gadā līdz ar jaunā Komerclikuma un Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanos, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs tika pārveidots no uzņēmuma B/O par nodibinājumu.

Vairāk informācijas par Talsu sieviešu un bērnu krīžu centru mājas lapā www.krizucentrs.lv