Diakonijas darbs

Diakonijas darbiniece — Daina Šimkuna

Draudzes diakonijas galvenās darbības jomas ir:

  • dvēseļu aprūpe – mājapmeklējumi;
  • praktiskā palīdzība – drēbju kamera;
  • sadraudzības, atbalsta un apmācības grupas.

Diakonijā kalpo brīvprātīgie diakonijas darbinieki. Galvenais un svarīgākais diakonijas kalpošanā draudzē ir mājapmeklējumi. Cenšamies apciemot draudzes locekļus, kuri ir godājamā vecumā vai slimībā. Reizi gadā, parasti uz Pļaujas svētkiem visi draudzes cilvēki, kuri ir vecumā 70. gadu un vairāk, tiek aicināti uz speciāli viņiem organizētu dievkalpojumu ar svēto vakarēdienu.

Pēc dievkalpojuma seko sadraudzības pēcpusdiena.

veco-lauzu-pasakums-2016

Pie praktiskās palīdzības varu minēt transporta brigādi, kuri neatsaka atvest draudzes cilvēkus uz pasākumiem vai ik svētdienas dievkalpojumu. Kā arī drēbju kameru, kurā kalpo draudzes cilvēki. Drēbes un apavus katrs var sev piemeklēt pēc vajadzības.

Drēbju kameras darba laiks katru sestdienu no 10 – 13

Diakonijas brīvprātīgiem darbiniekiem notiek intensīvais diakonijas apmācības kurss, gan par garīgiem jautājumiem, gan par mājaprūpi. Diakoniem notiek supervīzijas, lai sniegtu atbalstu, piemēram, par tēmu: “Kā es jūtos kā diakonijas darbinieks?”

Diakonija aicina brīvprātīgā kalpošanā, izmantojot tieši tās dāvanas un spējas, kas mums katram dotas.
Alberts Šveicers ir teicis: “Tikai tie ir patiesi laimīgi cilvēki, kas ir iemācījušies kalpot.”

Diakonijas misija ir palīdzēt grūtībās nonākušajiem cilvēkiem.