2015. GADA SEZONA

Ansamblis “Sanctus” šajā gadā atzīmēs savu 19. jubileju. Slava Dievam! Viņš mūs ir sargājis, devis labu veselību un iespēju dziedāt Viņam par godu. Aizvadītajā periodā “Sanctus” ir piedalījies dievkalpojumos Talsu, Stendes un Dzedru baznīcās, sniedzis koncertus Lībagu un Talsu tautas namos. Ansamblis ir kalpojis ar muzikālu priekšnesumu Alfas kursā. Sabiles Vīna svētkos sniedzām koncertu un tikāmies ar mīļiem draugiem no Holandes. Esam uzstājušies arī kopā ar kori “Amenda” Talsu un Landzes baznīcās. Kopš 1999. gada “Sanctus” ar labiem panākumiem ir piedalījies starpnovadu ansambļu skatēs. Šāda skate notika arī šogad, 11. aprīlī Lubes kultūras namā. Mūsu ansamblis ieguva 1. vietu jaukto ansambļu grupā un saņēma kvalitātes 1. pakāpi. Ansambļa nākotnes plāni saistās ar koncertprogrammas sagatavošanu 20 gadu jubilejas koncertam. Tāpat turpināsim kuplināt dievkalpojumus un uzstāties citos piedāvātajos pasākumos. Lai arī turpmāk Dievs svētī un pasargā gan mūs, gan arī citas mūsu banīcas dziedošās vienības!

Nav nejaušību, labām lietām vienkārši ir jāiet plašumā

Sanctus

Ansambļa «Sanctus» — Vijas Ivanovskas, Aijas Lindermanes, Andra Asafreja, Tijas Teibes (flauta) un Jutas Dreibergas (klavieres) — sniegums Nīderlandē tika uzņemts ar sajūsmu. Albuma foto

No 28. aprīļa līdz 6. maijam īpaša Talsu novada delegācija viesojās Nīderlandē. Ansamblis «Sanctus» tur sniedza desmit koncertus, bet biedrības «Vīnoga» valdes priekšsēdētāja Ziedīte Začeste un Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Ūdre apliecināja 15 gadus senās Heino un Sabiles sadarbības nozīmīgumu un vēlmi iesākto turpināt.

«Nekā nejauša te nebija, viss notika jauši. Pirms pāris gadiem sadarbojos ar ansambli «Sanctus», gatavojot Ziemassvētku programmu. Šajā koncertā sapratu, ka gribētos viņu muzicēšanā dalīties ar mīļiem, labiem draugiem Nīderlandē. Pusotra gada laikā šo ieceri īstenojām. Pagājušā gada Jāņos, kad Talsos viesojās Heino vīru koris, viņu koncertā pieaicināju arī ansambli «Sanctus». Kad šis, ap 50 cilvēku lielais koris noklausījās «Sanctus» dziedājumu, pēc koncerta, kurā piedalījās arī Nīderlandes vēstnieks, ansamblim tika izteikts ielūgums uz Nīderlandi. Atlika piemeklēt vispiemērotāko laiku. Viņi piedāvāja aprīļa beigas un maija sākumu, jo šajās dienās atzīmē dažādus ļoti svarīgus notikumus — karalienes dzimšanas dienu, Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu, Neatkarības dienu, pie tam Heino kaimiņu pilsētiņai bija 1050 gadu pastāvēšanas jubileja. Ļoti dažādi iemesli dziedāt, dažādas vietas, kur uzstāties. Septiņu dienu laikā ansamblis «Sanctus» sniedza 10 koncertus!» stāstot par notikumu attīstību, priecājas Ziedīte.

«Tiešām bija, ko turēt, bet tas viss bija abpusēji, to redzējām klausītāju acīs,» atzīst Vija Ivanovska, ansambļa vadītāja, un uzskaita koncertus pansionātos, baznīcās, aprūpes namos, kopīgus koncertus ar Heino vīru kori un sieviešu kori «Sincero». Klausītāju sajūsma par ansambļa sniegumu bijusi ļoti liela, izveidojusies pat fanu grupa, kas braukusi līdzi no koncerta uz koncertu. Klausītāju visiecienītākais skaņdarbs izrādījies Leonarda Koena «Alleluja», ko visās vietās nācies dziedāt vairākkārtīgi. Tā kā abi iepriekšminētie kori, savulaik viesojoties Latvijā, mūsu klausītāju iepriecināšanai bija iemācījušies pa dziesmai latviešu valodā, nu turienes dziedātājiem bija iespēja šīs dziesmas atkārtot kopā ar viesiem no Latvijas. Savukārt «Tulpes no Amsterdamas» ansamblis izpildīja holandiešu valodā. Interesantā veidā kopīgi tika dziedāta arī viņu senā dziesma «Vecās dzirnas», no kuras gan pašiem palicis prātā tikai piedziedājums. Tad nu mūsējie latviski dziedājuši dziesmas pantiņus, bet vietējie savā valodā dziedājuši līdzi piedziedājumos.

Bija ieplānoti deviņi koncerti, bet negaidīti tika noorganizēts arī desmitais, pie tam — kāda miljonāra pilī, kur notika valsts mēroga biznesmeņu tikšanās. Tas tapa iespējams vienas neplānotas satikšanās dēļ, kuras laikā kādam cilvēkam tapa zināms, ka ir ieradies ansamblis no Latvijas. Tika izteikta frāze, ka varbūt kādreiz ansamblis varētu muzicēt arī pilī, un piepeši šis «kādreiz» pārtapa par «rīt pulksten piecos»! Iespēju nevarēja neizmantot, un tā nu ansamblis «Sanctus» varēja pamuzicēt arī neformālākā gaisotnē 120 aicināto viesu biznesa sarunu fonā. Īpaši labi šajā reizē savas prasmes parādīt varēja pianiste Juta Dreiberga. Lai arī mūzikas klausīšanās šajā pasākumā nebija prioritāte, cilvēki nākuši klāt un izteikuši atzinīgus vārdus. «Mēs, ansamblis «Sanctus», pirmo reizi vieni paši devāmies koncertbraucienā. Līdz šim vienmēr esam braukuši kopā ar Talsu luterāņu draudzes kori, kura koncertus esam papildinājuši ar vairākām dziesmām. Tagad viss bija jāiznes pašiem. Mums ļoti, ļoti patika šis brauciens. Kādi tur ir cilvēki! Mierīgi. Ģimeniski. Arī viņiem ir problēmas — kad mēs bijām tur, Amsterdamā notika apšaude! Bet, ja te televīzijā redzam tik daudz negāciju, tad tur tas viss aizmirsās. Ļoti sirsnīgi, draudzīgi cilvēki. Gaisotne koncertos bija vienreizēja,» vērtē Vija.

Izmantojot dāvāto iespēju, Ziedīte Začeste un Solvita Ūdre tikās ar Raaltes mēru Piet Zoon. «Mūsu uzdevums bija stāstīt, cik šīs 15 gadus senās sadarbības tradīcijas starp Heino un Sabili ir nozīmīgas. Tā nav naudas pārpumpēšana no vienas valsts uz otru vai humāno kravu vadāšana, bet tie ir tieši kultūras sakari, pieredzes apmaiņas braucieni, izglītības programmas. Ir izveidojusies sadarbība starp dažādām ļaužu grupām. Mūsu misija ir to stāstīt un mēģināt pārliecināt cilvēkus, kam šobrīd ir politiskā vara, ka šī sadarbība pašvaldību līmenī ir jāturpina. Kad 1995. gadā sākām sadarboties, Sabile bija atsevišķa pilsēta, un arī Heino bija patstāvīga pašvaldība. Viņiem administratīvi teritoriālā reforma notika jau pirms pieciem gadiem, mums — pagājušajā gadā. Jautājums ir, kas notiks 2011. gadā, kad sadarbības līgums beigsies? Centāmies Nīderlandē apliecināt, ka mums šī sadarbība ir svarīga. Īstenoto projektu ir bezgala daudz, tā ir daudzveidīga sadarbība, kas ir svarīga plašam cilvēku lokam. Bija tikšanās ar fonda «Heino — Sabile» ļaudīm, kurus iepazīstināju ar idejām, kādas tuvākajām gadam vai pusotram ir šīs puses organizācijai «Vīnoga», kura visus šos gadus ir koordinējusi sadarbību ar Nīderlandi. Svarīgas lietas bija kārtojamas gan mums, gan ansamblim,» paskaidroja Ziedīte.

Ārpus dziedāšanas un vērtīgām sarunām mūsējie, protams, apskatīja arī vairākas pilsētiņas, iepazina dažādas nīderlandiešu dzīves īpatnības, piemēram, to, ka Amsterdamā daudz cilvēku dzīvo uz kuģīšiem, jo tas ir lētāk nekā nopirkt zemi vai dzīvokli, ko cilvēki ar vidējiem ienākumiem nevar atļauties. Apskatīti tulpju lauki, nobaudītas jūras veltes un pabūts arī koka tupeļu darbnīcā, kur «Sanctus» dāvanā saņēma koka tupelīti ar ansambļa nosaukumu.