Koris “Coram Deo”: dziedāt Dieva klātbūtnē, Viņam par godu

Raimonds Felšs: Zinu, ka kora tapšana 2014. gada rudenī nav tikai mūsu vēlme, bet arī Dieva plāns.

coram-deo

Koris “Coram Deo” 2016. gada Lieldienu dievkalpojumā

Kādus gadus atpakaļ mūsu draudzes jauniete Anna Ķīviča organizēja slavēšanas korīti, lai kalpotu īpašās svētku reizēs. Tas notika kampaņveidīgi. Slavēšanas korītis piedalījās arī Mareka Ignata rīkotajā slavēšanas pasākumā otrajās Lieldienās. Kad Mareks vairs otrajās Lieldienās nerīkoja šādu pasākumu, es un Lidija Ēce nolēmām tādu rīkot, noorganizējot starpkonfesionālu kori. Bija jūtama Dieva klātbūtne, vienotība, Dieva Gars patiesi bija kopā ar mums, bija cilvēki, kuri vēl ilgi dzīvoja ar to spēku, ko Dievs bija iedevis šajā pasākumā.

Pēc kāda laika satieku vienu no šī kora dalībniecēm Sarmīti, kura teica, ka viņai esot ieraksts no iepriekšminētā pasākuma, un ikreiz, kad ir skumjas vai kāja slīd un gribas ļauties vecajiem grēkiem, uzliekot ierakstu, atkal ir spēks un prieks. “Jūtu, kā Dievs atjauno dvēseli un garu,” Sarmīte atklāja. Viņa un vēl kādi cilvēki izteica vēlmi, ka jārada vēl viens koris, kurš dziedātu slavēšanas dziesmas ar orķestri un grupu. Es arī to vēlējos, taču nodomāju, ka draudzē jau ir viens koris, tāpēc nevēlējos sasteigt. Biju saņēmis ierosmi arī par to, ka vajadzētu dziedāt psalmus un veidot tādu kā liturģisko kori, kādi pastāv vairākās Rīgas draudzēs. Tā nu dzīvoju ar ideju, ka varētu…

Gāja laiks un pienāca brīdis, kad draudzes mācītājs Māris Ludviks aicināja mani veidot kori, kuram būtu atšķirīgs repertuārs un izpildījums kā draudzes korim “Amenda”, līdzīgs tam, kādu to bija organizējusi Anna. Tad nu pārdomājot un lūdzot par to, ņemot vērā, ka cilvēki jau vairakkārt ir par to runājuši un arī pats esmu jutis pamudinājumu veidot šādu kori, kopā ar Lindu Vicinsku un Egitu Ķīviču sanācām kopā un domājām, kā tas varētu izskatīties un notikt, ko uzrunāt, lai vispār sanāktu koris. Saraksts bija gatavs, apzinājām cilvēkus, un liela daļa atsaucās. Bijām priecīgi, ka Dievs vada un ir ar mums.

Kopš kora izveidošanas ir pagājis pusotrs gads. Esam piedzīvojuši daudz. Mainījušies kādi dziedātāji, daži mainījuši dzīvesvietu, audzina bērniņus vai pienākumu dēļ vairs nespēj pilnvērtīgi piedalīties mēģinājumos. Tāpat mums ir pievienojušies arī daudzi jauni dziedātāji. Ikreiz, kad kādas lietas neizdodas vai ir kādi šķēršļi, gribas padoties, taču saprotam, ka sātans arī nesnauž.

Korī domājām par nosaukumu, lai abus korus nejauktu un nebūtu gari jāskaidro. Nosaukuma izvēle nebija viegla. Balsojām aizklāti un bija vairāki varianti: “Effata”, kas nozīme “atveries”, “Ex — cathedra”, kas nozīmē “no autoritātes, no augšienes”, kā arī esošais nosaukums “Coram Deo”. Ar šo nosaukumu ir vairāki ieraksti internetā par kādām mācību iestādēm. Šī frāze nozīmē dzīvot visu dzīvi Dieva klātbūtnē, Dieva priekšā, Viņam par godu. Šī frāze atspoguļo kristīgās dzīves ideju. Pilnīgāku skaidrojumu var atrast internetā.

Mūsu mērķis ir slavēt Dievu, lai caur dziesmām paceltu savas sirdis uz Jēzu un palīdzētu to darīt draudzei. Vēl mūsu mērķis ir palīdzēt draudzei dziedāt, jo īpaši tagad, kad ir iznākusi jaunā LELB dziesmu grāmata. Kora un citu muzikālo vienību uzdevums ir iepazīstināt un palīdzēt draudzei apgūt jaunās dziesmas, ko arī esam darījuši.

Mūsu koris reizi mēnesī kalpo dievkalpojumā Talsu draudzē. 2014. gada Adventes laikā esam muzicējuši Laucienes pansionātā, bijām Dzedru (Mārtiņa) draudzes pateicības dievkalpojumā. 2015. gadā savā draudzē padomes vēlēšanu dienā sniedzām koncertu. Līdzīgs iepriecinājums bija arī Stendes luterāņu draudzē. Liels prieks bija kalpot arī starpkonfesionālā Alfas kursa noslēgumā Talsu Kristīgajā sadraudzībā.

Vasaras beigās koris sanāca uz nometni, lai pilnveidotu savas dziedāšanas prasmes, pavadītu laiku ar Dievu un baudītu sadraudzību, vasaru un jūru.
Šajā sezonā lielākais izaicinājums bija Adventes koncerts. Prātojām, kā tas būs, un vēlējāmies, lai koncerts būtu sirsnīgs, uzrunājošs, bet mēs paši spētu būt instrumenti Dieva rokās, caur ko tiek uzrunāti cilvēki. Mēs pateicamies Dievam, ka viss cerētais, lūgšanā izsacītais ir piepildījies. Es kā diriģents arī esmu piedzīvojis, cik nozīmīga ir lūgšana, arī kopīgā lūgšana, kas mums ir korī citam par citu.

Lai ikvienam izdodas piedzīvot Dievu ARĪ caur kora “Coram Deo” kalpošanu! Ja tu vēlies piedzīvot Dieva žēlastību un vareno spēku, kalpojot mūzikā, tad nāc un pievienojies mūsu korim otrdienās 18.30 draudzes namā!

Koris palīdz nepadoties ļaunajam
Sarmīte Vigule: “Atkal lūgšanas uzklausītas! Atceros, cik biju bēdīga, kad tika pārtraukta žurnāla “Pilsēta Kalnā” tapšana, bet no vienas puses jau visu saprotu —draudzes meitenes kļūst par sievām un māmiņām, tāpēc vairs nav tik daudz laika… Tomēr nu dzīvoju ar pateicību, ka žurnāls būs!
Esmu kora “Coram Deo” dalībniece, bet agrāk nevarēju iedomāties, ka dziedāšu korī! Tā laikam jābūt — ja tici no sirds, tad brīnumi notiek. Drīz apritēs jau 15 gadi, kopš esmu kristīta un iesvētīta, bet ticības ceļš nav bijis viegls — ar kāpumiem un kritumiem, bet, turoties pie Tā Kunga, es pamazam augu. Visam ir savs laiks! Ko tik neesmu draudze darījusi! Telpas tīrījusi, talkās piedalījusies, par vecajiem ļaudīm rūpējusies, ravējusi, klājusi galdu… Es pasmaidu, ka vienīgi par pērminderi neesmu vēl bijusi, par lasītāju un, protams, kancelē nav kāpts! Bet man pat prātā neienāca, ka reiz dziedāšu baznīcas korī! Tomēr es dziedu! Un tas man ļoti palīdz nepadoties ļaunajam. Kaut reizēm esmu no darba nogurusi, zinu, ka jāiet! Pārnākot no mēģinājuma, man enerģija ir pārpārēm, ka varu kaut tūlīt doties atkal uz darbu! Mēs korītī esam kā viena liela ģimene!”

Viktorija un Eduards Blumbahi: “Ejam uz korīti, jo vēlamies dziedāt Dievam par godu. Satiekam tur draugus, esam ieguvuši arī jaunus. Lai arī mēģinājumi notiek darbadienas vakarā, pēc tam esam ieguvuši enerģiju, izdziedājušies un arī izsmējušies. Korītī ir tāda īpaša kopības sajūta. Kopā lūdzot, arī noslēdzam katru mēģinājumu.

Annija Krūmiņa: “Man patīk kopības sajūta, kad visi sanākam kopā, izbaudām mēģinājumu, nevis, kā varētu šķist, smagi strādājam. Protams, milzīgs darbs tiek ieguldīts no diriģentu puses un arī no mums, koristiem, taču visam pāri ir mīlestība un prieks par kopā būšanu. Tas uzlādē ar enerģiju un liek aizmirst par ikdienas rūpēm.