Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes koris “Amenda”

KORA AMENDA BUKLETS

Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes kora sākums datējams ar 1995.gada 7.aprīli. Darbā ar kori sevi apliecinājusi diriģente, Talsos ļoti cienīta mūzikas skolas pedagoģe Benita Paegle, kas aicināja kopā potenciālos draudzes korī dziedāt gribētājus. Svētdienas skolas šaurībā vietas bija pamaz, bet mēģinājumi varēja notikt. Līdz Vasarsvētkiem pirmās četras dziesmas bija gatavas, lai kuplinātu dievkalpojumu savā draudzē. Turpmāk repertuārs strauji paplašinājās. Gandrīz katrā mēģinājumā /1 x nedēļā/ sākām apgūt kādu jaunu skaņdarbu. Kora sastāvs laika gaitā gan mainījās, gan papildinājās, līdz nostabilizējās 40-50 cilvēku robežās.

Pirmos piecus gadus pārsvarā kalpojām savā un Latvijas draudzēs. Līdz šim esam dziedājuši 15 Talsu rajona un 17 citu rajonu baznīcās. Dažās atkārtoti. Pirmā kalpošana ārpus Latvijas notika 1996.gada rudenī Zviedrijā, Malmē. Turpmākos gados sekojuši ceļojumi uz Vāciju, Austriju, Nīderlandi, Somiju, Dāniju. Īpaša loma kora dzīvē ir koncertturnejai pa Vāciju. Pateicoties draudzes ārmisijas aktivitātēm, vācu mācītājs Vilfrīds Knēss uzņēmās menedžera pienākumus, sagatavojot koncertu iespējas un uzturēšanos desmit dienu laikā astoņās dažādās Vācijas pilsētās. Korim tā bija jauna pieredze koncentrēties un mobilizēties savam uzdevumam nereti pilnīgi neparedzamos un nedaudz ekstremālos apstākļos.

Korī iedibināta un tiek kopta tradīcija sagatavot un sniegt koncertu savā dievnamā divas reizes gadā, neskaitot dziedāšanu dievkalpojumos,- Mātes dienā un Adventa laikā. Tradicionāli pieaicinām arī citas muzicējošas vienības. Vairākkārt esam kuplinājuši pasākumu muzikālo daļu arī Talsu tautas namā.

Tuvojoties Rīgas 800 gadu svinībām, atradām par iespējamu apgūt arī Dziesmu svētku repertuāru. Ar to mēs iekļāvāmies rajona kultūras dzīves apritē kā viens no jauktajiem koriem.
Korim augot skaitliski un paplašinoties repertuāram, darba apjoms sāk pārsniegt viena diriģenta spēju robežas. 1997.gadā kā otrs diriģents darbu sāk Normunds Priednieks, cilvēks ar brīnišķīgu tenora balsi, ko baudām viņa solo dziedājumos.

Mūsu diriģenti rūpējušies, lai mūsu kalpošana vienmēr varētu pagodināt Dievu. Viņu uzstādītie kvalitātes kritēriji katrā skaņdarbā ir jāpiepilda. Gatavojoties 2003.gada Dziesmu svētkiem, žūrijas vērtējumā starp 60 Kurzemes koriem mēs bijām otrs labākais.
Laikā starp abiem Dziesmu svētkiem ar diriģentiem Benitu Paegli un Normundu Priednieku, sagatavojām un laidām klajā kompaktdisku TALSI-PILSĒTA KALNĀ.
Normundam Priedniekam pārejot radošā muzikālā darbā ar skolu jaunatni, 2003.gada rudenī viņu nomaina Rīgas Doma kora skolas pedagogs Imants Mežaraups, arī koncertmeistars un komponists vienlaikus.

Lai uzturētu un pilnveidotu kora māksliniecisko līmeni, repertuārā krājam arī lielākas formas skaņdarbus. 2003.gada Dziesmu svētku garīgās mūzikas koncertā Rīgas Domā pārstāvējām luterāņu konfesiju Riharda Dubras lieldarba HYMNUS TE DEUM atskaņojumā. Dziedājām Latvijas valsts eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas atkartotas inaugurācijas dievkalpojumā Rīgas Domā 2003.gada 8.jūlijā.
No garīgās mūzikas klasikas mūsu repertuārā ir Fr.Šuberta mesa sol mažorā, V.Matiasa priecīgais un jautrais ALLELUYA PSALLAT, klusi apcerīgais R.Tompsona ALLELUIA, melodiskais J.S.Baha O JESU CRIST, MEIN LEBEN`S LICHT.
Radoša sadarbība bijusi ar jauno komponistu un marimbas spēles virtuozu Rihardu Zaļupi. Kopā esam sagatavojuši un izpildījuši divus skaņdarbus: SURREXIT CRISTUS un DOMINE MISERERE NOBIS. Rihardu Zaļupi ar mūsu kori saista arī radniecība, – korī dzied viņa mamma Dace Zaļupe un brālis Mārtiņš Zaļupe.
Pavisam jauna pieredze bija, gatavojot sava diriģenta Imanta Mežaraupa dziedājumu BŪVĒSIM JAUNU TORNI DEBESĪS, diviem koriem (kopā ar Talsu 2.vidusskolas kori), solistiem un stīgu orķestrim (Rīgas filharmoniķu stīgu grupa). Libretam izmantots Halīla Džibrāna PRAVIETS.
2007.gadadarba cēlienā diriģente Benita Paegle līdzdalīja ar kori domu par pilnu Lūcijas Garūtas kantātes DIEVS, TAVA ZEME DEG! Ar A.Eglīša dzeju. Solo izpildīja Normunds Priednieks un Mārtiņš Zaļupe. Pieaicinājām vienīgi profesionālu ērģelnieku Aigaru Reini.
Šopavasar, atskatoties uz 14 darba gadiem, koris gatavojas misijas braucienam pie tautiešiem Īrijā. Līdz šim esam dziedājuši 20 ārvalstu baznīcās. Pirms tam Talsos rīkosim divus labdarības koncertus finansējuma nodrošināšanai (baznīcā un Talsu tautas namā). Jau iepriekš pateicamies par jebkuru ziedojumu Īrijas braucienam.

Mēs esam pateicīgi Dievam par savu kalpošanas dāvanu un iespēju to lietot. Esam atvērti savā kalpošanā dalīties ar līdzcilvēkiem. Esam atvērti jauniem dziedātājiem korī, īpaši vīru balsu grupās. Bet ir jāzina, ka savus koncertus plānojam vismaz pusgadu uz priekšu.

Nobeigumā vēl pāris skaitļi no statistikas. Repertuārā korim ir 345 skaņdarbi, esam snieguši 515 kalpošanas. Saprotams, ka abi pēdējie lielumi ir mainīgi, ar augošu tendenci.

Kora mēģinājumi notiek katru trešdienu plkst.18:00 Talsu tautas namā.