Ērģelnieki

Draudzē šobrīd kalpo 3 ērģelnieki: Matīss Ciniss, Antra Maulvurfa un Santa Puriņa.

No 2002. gada līdz 2021.gadam draudzē kalpoja ērģelnieks Raimonds Felšs.

Esmu dzimis 1983. gada 19. martā Rīgā. Kristīts, iesvētīts Talsu ev. lut. draudzē 1999. gada 26. decembrī. Kopš iestāšanās draudzē aktīvi esmu iesaistījies draudzes dzīvē: piedalījos Bībeles stundās, jauniešu vakaros, esmu bijis draudzes padomē, kādu laiku veicu draudzes sekretāra pienākumus.
Mūzika man patikusi jau kopš bērnu dienām, mūzika bija viens no mīļākajiem priekšmetiem skolā. Jau bērnībā, kad māsai tika iegādātas klavieres, atceros, kā sēdēju un „plinkšķināju” visu dienu, nevarēdams atrauties. Mūzikas skolotāja mani mudināja iestāties mūzikas skolā, taču ģimenes apstākļu dēļ to nevarēju atļauties. Mamma teica, lai māsa pamāca spēlēt klavieres, jo mūzikas skolā es neizturēšot. Taču tas beidzās ar ķīviņu…

Tā nu es pašmācības ceļā apguvu klavierspēli. Spēlēju savam priekam. Pēc katra baznīcas apmeklējuma domāju, ka ērģeles nu nekad nespēlēšu — kur ar tādu milzīgu instrumentu varētu tikt galā, jo jāspēlē ar rokām un kājām. Nepagāja ne cik ilgs laiks, kad toreizēja draudzes ērģelniece Guna Lukašenoka lūdza pēc dievkalpojuma man nospēlēt kādu korāli uz ērģelēm. Viņa iedrošināja, ka man labi sanāk un jāmācās spēlēt ērģeles. Tā nu sāku kalpot Dzedru – Mārtiņa draudzē par ērģelnieku. Vēlāk kalpoju Balgales, Dzirciema, Strazdes draudzēs, savu reizi ir palīdzēts kolēģiem no tuvējām baznīcām.
Lai varētu kalpot Dievam un draudzei vēl pilnīgāk, 2004. gadā iestājos LELB Lutera akadēmijā Baznīcas mūzikas un liturģijas nodaļā, kuru arī absolvēju 2007. gadā un ieguvu Baznīcas mūziķa diplomu, C kvalifikāciju. Lai arī bieži ir šķitis, ko es esmu ielīdis ērģelnieka amatā bez muzikālās pamatizglītības, tomēr Dievs arvien ir vadījis mani kalpošanā.

IMG_1147

Bez kalpošanas draudzē strādāju skolā par mūzikas skolotāju un skolas kora diriģentu. Lai varētu strādāt skolā, nācās mācīties atbilstošā profesijā un tā 2013. gada janvārī absolvēju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Pašmacības ceļā apgūts arī akordeons, ģitārspēles pamatakordi, pie pedagoģēm Andas Kostandas, vēlāk arī pie Terēzes Zībertes–Ījabas apgūti vijoļspēles pamati.
Es priecājos, ka varu kalpot Dievam ar to, ko Viņš man ir devis, ka tādā veidā varu iepriecināt un stiprināt citus.