Svētdien atsāksies klātienes dievkalpojumi mūsu baznīcā. Tā kā jaunie ierobežojumi pieļauj pulcēšanos skaitā līdz 100 cilvēkiem, tad nevaram mudināt katru un ikvienu ierasties, lai baudītu atkalredzēšanās prieku. Svarīgākais: rūpīgi izvērtēsim katrs savu veselības stāvokli, lai nekādā ziņā neapdraudētu citus un lai klātienes dievkalpojumus atkal nevajadzētu pārtraukt! Lai Dievs mūs svētī un sargā!