Iesvētes mācību kurssIesvētes mācību kurss Talsu evaņģēliski luteriskā draudzē sāksies 8. decembrī pēc dievkalpojuma draudzes namā.
Kursa dalībniekiem ir jāapmeklē svētdienās dievkalpojumi, kuri sākas plkst. 10:00.
Lūgums interesentiem, lai pieteiktos, griezties draudzes kancelejā zvanot pa telefonu 29392287 vai pie mācītājiem: Māra Ludvika tel. 29282999 vai Anda Ķīviča tel. 26132475.