Gadskārtējais ekumeniskais Krusta ceļš Talsos, kas vieno vairākas Talsu draudzes kopējā apcerē par Jēzus Kristus ciešanu ceļu uz Golgātu.