Kad mēs sākām domāt par draudzes sportu, bija grūti izlemt, ko un kā spēlēsim. Sākumā spēlējām basketbolu, volejbolu, bet tad bieži bija tā, ka kāds prot vienu sporta veidu, cits kādu citu, un beigās viena daļa spēlē, bet pārējie tikai skatās. Katrs no šiem sporta veidiem ir jāmāk, daudz maz jābūt kādām iemaņām. Izšķīrāmies par labu florbolam. Šis sporta veids ir pateicīgs tajā ziņā, ka nekādas īpašas priekšzināšanas nav vajadzīgas.

Priekš kārtīgas izskriešanās florbols ir pats labākais variants.

Atsaucība arī bija laba jau pašā sākumā. Sportošana ir bez vecuma ierobežojuma.

nometne

Sports ir neatņemama sastāvdaļa no ikviena jauniešu pasākuma. Ar sportu nodarbojamies gan nometnēs, gan sadraudzības pasākumos un cenšamies iesaistīt arī citus draudzes locekļus.