2015. gada 15. martā ievēlēta jaunā draudzes padome

2015. gada pavasarī – 15. Draudzes kopsapulcē tika ievēlēta Talsu luterāņu draudzes padome. 29. martā jaunievēlētā Draudzes padome devās Draudzes priekšā, lai saņemtu svētību kalpot Dievam un Draudzei.

Mācītājs uzrunājot Padomi un Draudzi, aicināja mācīties lēnprātību un pazemību. Reizēm tas ir pat grūtāk, nekā varam iedomāties. Pazemība ir lieluma mērs, lepnība un sevis paaugstināšana mūs kārdina, būt pazemīgam nozīmē zemu noliekties, jo lielākās dāvanas var saņemt tikai noliecoties!
Mācītājs aicināja Padomi kalpot dedzīgi un ar prieku Dievam un Draudzei!

IEPAZĪSIMIES AR DRAUDZES PADOMI!

__________________________________________
AINĀRS LŪKS – DRAUDZES PRIEKŠNIEKS
KRISTĪNE ŠULCE – DRAUDZES PRIEKŠNIEKA VIETNIECE
RAIMONDS FELŠS – ĒRĢELNIEKS, KORA VADĪTĀJS UN DIRIĢENTS
OSKARS ĶĪVIČS – PĒRMINDERU VECĀKAIS
MODRIS VICINSKIS – PĒRMINDERIS
AGNIS LIEPIŅŠ – EVAŅĢĒLISTS
ANETE ANKMANE – SVĒTDIENAS SKOLAS VADĪTĀJA
EGITA ĶĪVIČA
AIJA VALGELINA
DAINA ŠIMKUNA – DIAKONIJAS VADĪTĀJA
LAURA RAMANE – GRĀMATVEDE
ELĪNA LĀCE – EXODUS IN VENIA VADĪTĀJA
LIENĪTE GŪTMANE
EDUARDS BLUMBAHS
ARVIS LEMBERGS – JAUNIEŠU VADĪTĀJS

ARMANDS ANKMANIS
GINTS LEMBERGS
AGNESE KVIESE – KRISTĪGĀ ĢIMEŅU CENTRA VADĪTĀJA
ZAĻUPE DAILE
INESE OZOLNIECE – KORA “AMENDA” PREZIDENTE
MĀRTIŅŠ ZAĻUPE
KRISTĪNE RIEKSTIŅA
STEPIŅŠ SANDIS

Finanses 2013 un 2014 gads
Finansu_parskats_2013.xlsx
Finansu_parskats_2014.xlsx

Finanšu pārskati
Finansu_parskats_2011.xls
Finansu_parskats_2012.xlsx
Finansu_atskaite_15_18.xls