2009. gada 19. aprīlī amatā ievesta Talsu Evaņģēliski luteriskās draudzes padome!

IMG_1025_(1)

Padome 2009.gada 19.maijā pēc amatā ievešanas dievkalpojuma

2009. gada pavasarī apritēja trīs gadi, kopš tika ievēlēta Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes padome. Tā kā draudzes padomes pilnvaru termiņš ir noteikts uz trīs gadiem, Talsu draudzes kopsapulcē 2009. gada 15. martā pēc dievkalpojuma notika jaunās padomes vēlēšanas. Pirms vēlēšanām Draudzes priekšnieks sniedza īsu atskatu par iepriekšējās padomes darbu, par izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi, savukārt draudzes grāmatvede iepazīstināja ar draudzes finanšu rādītājiem uzsverot ziedojumu nozīmību un 10 tās tiesas samaksu arī ekonomiski grūtajos laikos.

Draudze pirms vēlēšanām tika arī pēdējo reizi iepazīstināta ar 20 padomes locekļu kandidātiem, par kuriem jāizdara izvēle aizklātā balsošanā un jāizvēlas 15 padomes locekļi.

Kopsapulces laikā tika ievēlēta arī revīzijas komisija 3 cilvēku sastāvā – Laura Ramane revīzijas komisijas priekšsēdētāja, Santa Ozoliņa un Andrejs Lenšs.

Pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas, draudzes jaunievēlēta padome tikās savā pirmajā sēdē, kuras laikā tika ievēlēts draudzes padomes priekšsēdētājs, par kuru atkārtoti kļuva Ainārs Lūks. Jaunā padome arī ievēlēja draudzes valdi: Draudzes valdes priekšsēdētājs Ainārs Lūks, vietniece Ilze Mežiņa, Ilze Dzene, Vija Pīlāga un Baiba Rozentāle.

Savus pienākumus jaunievēlētā draudzes padome tā īsti varēja uzsākt pildīt tikai pēc mēneša, kad jaunās padomes sastāvs bija atbilstoši reģistrēts un apstiprināts LELB vadošajās institūcijās un 19.aprīļa dievkalpojumā notika padomes ievešana amatā.

IMG_0978_(1)

 

Draudzes padomes sastāvs: Ainārs Lūks (draudzes padomes priekšnieks), Ilze Mežiņa (draudzes padomes priekšnieka vietniece) Valts Brazovskis, Ilze Dzene, Raimonds Felšs, Gita Japiņa, Jānis Kalācis, Agnese Kviese, Andis Ķīvičs, Ilzīte Lemberga, Agnis Liepiņš, Elīna Mierkalne, Vija Pīlāga, Sandis Prūsis, Roberts Ribuzuls un padomes locekļu kandidāti – Normunds Bērziņš, Ludis Derkevics, Ilze Pumpure, Baiba Rozentāle un Kristīne Riekstiņa. Turpinot iesākto tradīciju, padome tiekas paplašinātā sastāvā – ne tikai 15 padomes locekļi, bet arī 5 padomes locekļu kandidāti un padomes sēdēs ir atvērtas ikvienam!

2010. gadā Draudzes padomes sastāvs ir mainījies – draudzes padomes sastāvā vairs nav – Ilzīte Lemberga, Raimonds Felšs, Ilze Dzene un Ilze Mežiņa. Attiecīgi viņu vietā ir nākuši padomes locekļu kandidāti – Ilze Pumpure, Baiba Rozentāle, Kristīne Riekstiņa.

Padome un valde

Draudzes padome ir draudzes ievēlēta lēmējinstitūcija – balsstiesīgi draudzes locekļi, kuriem draudzē ir laba slava, kuri mīl savu baznīcu un regulāri piedalās dievkalpojumos.

Draudzes padomē ir jābūt pārstāvētām draudzes darba nozarēm. Padomei ir pienākums rūpēties, lai draudzē notiktu dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu, apspriest un izlemt draudzes dzīves jautājumus, rūpēties par draudzes diakonijas un misijas darbu, mūzikas dzīvi, bērnu un jauniešu darbu un citām draudzes darba nozarēm, rūpēties, lai draudzes darbība atbilstu LELB mērķiem un uzdevumiem, pārvaldīt un apsaimniekot draudzes nekustamo īpašumu atbilstoši LELB Satversmes 3.nodaļas prasībām, noteikt draudzes īpašumu lietošanas un pārvaldīšanas kārtību, apstiprināt draudzes budžetu un gada pārskatu, noteikt ikgadējos ziedojumus un ziedojumus īpašām vajadzībām draudzei.

Lai sekmīgi varētu īstenoties garīgais un praktiskais darbs ir nepieciešami aktīvi, zinoši un darboties griboši cilvēki. Draudzes padome aicina katru draudzes locekli (arī topošo) pēc viņa iespējām tiešām aktīvi līdzdarboties kādā no mūsu draudzes darbības jomām.

Draudzē darbojas:

 • draudzē kalpo mācītājs Māris Ludviks, evaņģēlists Agnis Liepiņš
 • draudzes padome, draudzes priekšnieks Ainārs Lūks – 19 cilvēki
 • draudzes valde – 7 cilvēki; draudzes revīzijas komisija – 3 cilvēki
 • diakonija – 17 cilvēki, vadītāja Larisa Bērziņa
 • svētdienas skola– 12 cilvēki, vadītāja Daina Šimkuna
 • ĢBAC „ Brīnumiņš” – vadītāja Agnese Kviese
 • jauniešu grupa – 15 cilvēki, vadītāja Egita Ķīviča
 • draudzes koris „ Amenda” – 45 cilvēki, diriģenti Raimonds Felšs, Linda Vicinska, kora prezidente Inese Ozolniece
 • ansambis „ Sanctus” – 5 cilvēki, vadītāja Vija Ivanovska
 • ansamblis „ Exodus in Venia” – 3 cilvēki, vadītāja Elīna Lāce
 • draudzes pērminderi – 6 cilvēki, pērminderu vecākais Oskars Ķīvičs
 • drēbju kamera – 10 cilvēki, vadītāji Valdis Veidulis, Laura Ramane