Bībeles stundas atsāksies 4. oktobrī, katru ceturtdienu:
plkst. 11:00 – vadīs Andis Ķīvičs;
plkst. 18:30 – vadīs Māris Ludviks.

Svētdienas skolas skolotāji aicina visus bērnus uz pirmo svētdienas skolas nodarbību 7. oktobrī. Pulcēšanās līdz 9:55 svētdienas skolā.

Mācītāju biroja telpām ir nepieciešams remonts. Aicinām jūs nākt palīgā savākt nepieciešamos līdzekļus. Ziedojumus lūdzam pārskaitīt uz draudzes kontu vai ziedot draudzes kancelejā ar norādi mācītāju biroja remontam.