Mēs visi zinām, ka darbs ir neatņemama pasaules un sabiedrības iekārtas sastāvdaļa jau kopš Ādama un Ievas grēkā krišanas. Darbs ir svarīgs, jo nes labumu ne tikai mums pašiem, bet arī caur to varam darīt laimīgus citus. Bet tikpat svarīga dzīves sastāvdaļa ir Dieva svētība, arī darba dzīvē.