Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Mēnesis: 2024. gada aprīlis

Tikšanās Baznīckalnā | Draudzes Ārlietu ministrs

Mūsu draudze ir piedzīvojusi daudz – gan dažādus laikus, gan dažādas valstiskās iekārtas, gan mācītājus, kuri kalpojuši pie mums. Bet tikai retais draudzes loceklis var apgalvot to pašu, attiecinot uz sevi. Un cik daudzi var lepoties ar nesavtīgu pienesumu draudzes un tās locekļu labā?..

Tikšanās Baznīckalnā | Neticīgais Toms

Satikšanās pieredze ar Dievu mums katram ir unikāla un neatkārtojama. Citiem tā ir spilgtāka, citiem varbūt vienkārša. Bet mēs katrs savas dzīves laikā to esam piedzīvojuši, pat ja pirmajā brīdī tā nešķiet, un to saprotam tikai pēc kāda laika atskatoties atpakaļ.