Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Mēnesis: 2023. gada novembris

Tikšanās Baznīckalnā | ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība

Novembra izskaņā, tā pēdējā svētdienā, tiek atzīmētas Baznīcas gada beigas – Mūžības svētdiena. Diena, kad pieminam tos draudzes locekļus, kuri devušies Mūžībā un pārdomājam, ko īsti Mūžība nozīmē mums, kuriem Jēzus apsolījis augšāmcelšanos un Mūžīgo Dzīvību.

Tikšanās Baznīckalnā | ES ESMU gaisma

Mēs dzīvojam jau kādu laiku, kad esam pagriezuši pulksteni vienu stundu atpakaļ un gaisma vakaros ir stipri limitēta – pulksten 17.00 ir kļuvis jau tumšs. Un dzīvojot šajā rudenīgajā tumsā, notiekti sākam just, ka tā nelabvēlīgi ietekmē arī mūs un mūsu garastāvokli. Un te Jēzus nāk pie mums vienā tādā tumšā rudens vakarā ar savu “Es Esmu” vārdu, kurš šajā reizē ir – GAISMA.

Tikšanās Baznīckalnā | ES ESMU vīna koks

Mācītājs Andis, turpinot iesākto tēmu – dažādās Jēzus alegorijas evaņģēlijos, šai vakarā pārdomās, ko Jēzus domāja, sakot šos vārdus “Es Esmu vīna koks, Jūs tā zari” Jāņa evaņģēlijā.