Vecajā Derībā vairākas reizes varam lasīt, kā Izredzētā tauta atkrīt no Dieva, pēc kāda laika atkal atgriezdamies pie Tā Kunga un labodamies. Un tā vairākkārt.
Vai mūsdienās notiek tāpat? Un kur esam šobrīd – tik ļoti tuvu, vai tomēr atkrituši? Un kas par to liecina?