Finanses vienmēr ir bijusi kutelīga tēma, par kuru nav bijis viegli runāt. Ja nu vienīgi tad, kad to ir pārpārēm! Bet vēl jo grūtāk par naudu ir runāt ir draudzes un Baznīcas ietvaros, jo tā taču ir vieta, kurā jāvalda garīgajam virzienam, ne materiālajam, vai ne?
Taču, Dievs ir valdnieks pār visu. Un, ja reiz tā, tad kāpēc uzticot Viņam savas dvēseles, mēs nevarētu uzticēt arī savu maku?