Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Mēnesis: 2023. gada februāris

Tikšanās Baznīckalnā – Kalpošana

Svētais Gars ikkatram dod kādu dāvanu. Bet vai mēs šīs dāvanas lietojam? Un ja lietojam – vai tikai sev vai arī par labu draudzes kopienai, kurā esam un Dieva Valstības celšanai?

Tikšanās Baznīckalnā – Kas ir tavās rokās?

Noteikti ik katram ir bijusi situācija, kad esam tikuši aicināti rīkoties vai ko darīt, bet licies – ko tad varu palīdzēt? Es neko neprotu! Man trūkst tik daudz kā, lai spētu izdarīt paveicamo darbu!
Bet vai tā ir patiesība? Mācītājs Māris centīsies rast atbildi uz trešo Bībelē atrodamo Dieva jautājumu cilvēkam – “Kas ir Tev rokā?”