Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Mēnesis: 2022. gada oktobris

Tikšanās Baznīckalnā – Par mieru un zobenu

Atsākot “Tikšanās Baznīckalnā” pārdomas, šajā reizē mācītājs Māris Ludviks skaidro rakstu vietu no Mateja evaņģēlija 10:34 – “Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes; es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu!”