Vai arī Jūs esat aizdomājušies – vai kaut kas ir mainījies, ja reiz ir sācies jauns gads? Vai ir kas savādāk dzīves ritumā?
Kādu jēgu vārds “jauns” sevī ietver? Kāds skatījums par to ir kristīgajai vēstij? Mateja evaņģēlija 9. nodaļas 17. pantā Jēzus lieto šo vārdu runājot par vīnu un vīna maisiem. Bet – vai šeit neslēpjas kas vairāk, ko atklāt var tikai evaņģēlija oriģināltekstā?