Oktobra beigas nāk ar latviešiem ne visai ierastiem svētkiem – Helovīnu jeb Visu Svēto dienas priekšvakaru un tam sekojošo Visu Svēto dienu. Katoliskajā baznīcā šie svētki liek aizdomāties par daudzajiem kristīgās baznīcas locekļiem, caur kuriem un viņu dzīves gājumu Dievs ir darījis brīnumus.
Bet – ko īsti nozīmē vārds “svēts”? Uz ko var attiecināt šo īpašību? Un kā par tādu kļūt?