Kāpēc Jēzus stāsta tik daudz līdzības par Debesu valstību? Vai tāpēc, lai mēs saprastu un novērtētu to, kas sagaida mūs pēc nāves? Un kāpēc ir tik svarīgi saprast, kas tad ir šī – Debesu valstība?
Mācītājs Māris šoreiz aicina padomāt par Jēzus vārdiem – “Redziet, Debesu valstība ir jūsu vidū” (Lūkas ev. 17:21b).