Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Mēnesis: 2021. gada oktobris

Tikšanās Baznīckalnā – Visu Svēto diena

Oktobra beigas nāk ar latviešiem ne visai ierastiem svētkiem – Helovīnu jeb Visu Svēto dienas priekšvakaru un tam sekojošo Visu Svēto dienu. Katoliskajā baznīcā šie svētki liek aizdomāties par daudzajiem kristīgās baznīcas locekļiem, caur kuriem un viņu dzīves gājumu Dievs ir darījis brīnumus.
Bet – ko īsti nozīmē vārds “svēts”? Uz ko var attiecināt šo īpašību? Un kā par tādu kļūt?

Tikšanās Baznīckalnā – Kritika

Protams, ir ļoti viegli norādīt citiem cik viņi ir nepareizi, kādi viņi nav, kādi nav bijuši. Un kādi nekad nekļūs. Nav nekā vieglāka kā kritizēt citus cilvēkus.
Bet – vai vispār ir iespējams izmainīt otra dzīvi viņu kritizējot? Vai kritika var būt noderīga? Kāpēc mēs kritizējam citus?

Tikšanās Baznīckalnā – Debesu valstība

Kāpēc Jēzus stāsta tik daudz līdzības par Debesu valstību? Vai tāpēc, lai mēs saprastu un novērtētu to, kas sagaida mūs pēc nāves? Un kāpēc ir tik svarīgi saprast, kas tad ir šī – Debesu valstība?
Mācītājs Māris šoreiz aicina padomāt par Jēzus vārdiem – “Redziet, Debesu valstība ir jūsu vidū” (Lūkas ev. 17:21b).