Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Mēnesis: 2021. gada septembris

Tikšanās Baznīckalnā – Komunikācija

Viena no kristietības fundamentālajām jeb pamat lietām ir komunikācija.
Svarīgi ir gan tas, kā mēs katrs individuāli komunicējam ar ticības biedriem, gan ar sabiedrību kopumā, gan tas, kā Baznīca komunicē ar cilvēkiem, lai ticības vēsts nebūtu pārāk sarežģīta, bet aizsniegtu cilvēkus.
Un visbeidzot – kāda ir mūsu komunikācija VERTIKĀLĒ.

Tikšanās Baznīckalnā – Sports un Kristietība

Jā. Tā ir taisnība. Mūsu mācītājs Māris ir kaislīgs sporta fans!
Sports ir viens no pasaulē lielākajiem laika kavēkļiem un cilvēces elkiem. Bet tik un tā pietiekami daudz kristiešu ir sporta fani.
Mācītājs Māris aicinās palūkoties dziļāk dažādos aspektos, no kuriem kristieši var mācīties no sporta faniem, lai ietu dziļāk ticībā.

Tikšanās Baznīckalnā – Bailes

Kurš gan grib dzīvot ar baiļu sajūtu? Noteikti neviens. Bet vai tiešām bailes ir nevēlama reakcija? Un vai bailēm var būt vairāki veidi?
Mācītājs Andis šovakar iedziļināsies šajos jautājumos un sniegt motivāciju tiem, kuri meklē drošības sajūtu 🙂

Tikšanās Baznīckalnā – Kas ir musu domas

Kāds gudrs vīrs reiz ir sacījis – “Mēs nevaram ietekmēt pasauli ar savu spēku, bet mēs varam to ietekmēt ar savu domu.”
Šovakar mācītājs Māris aicina pievērsties plašam tematam – kas ir mūsu domas un kā tās iespaido mūsu dzīvi?

Tikšanās Baznīckalnā – Fundamentālā un adioforā vienotība

Kuram gan kādā dzīves brīdī nav nācies nopūsties pie sevis, jo nav bijis iespējams saprasties ar līdzcilvēkiem? Vai pat pieredzēt brīžus, kad kļuvis neiespējami turpināt iesāktās sarunas, lai nesabojātu attiecības pat ar pavisam tuviem cilvēkiem?
Apustulis Pāvils, vēstulē filipiešiem, runā par vienotību. Jautājums – vai vienotība cilvēku starpā ir iespējama? Un vai tā vispār ir vajadzīga?
Kā mēs saprotam šo vārdu – vienotība?