Kristīgā pirmabaznīca sastāvēja no vairākiem nozīmīgiem un svarīgiem cilvēkiem, no kuriem arī mūsdienās varam daudz mācīties par uztveri pret pasauli, cilvēkiem un Dievu.
Mācītājs Andis aplūkos kāda pirmbaznīcas apustuļa dzīvi un tās ietiekmi uz Baznīcas veidošanos.