Dievs, pēc pasaules radīšanas, cilvēkiem ir devis uzdevumu – augļoties, vairoties un valdīt pār pasauli.
Bet ko nozīmē – valdīt pār pasauli? Vai cilvēki ir šo uzdevumu pareizi sapratusi? Un – vai mums patiesi ir pareiza attieksme pret šo Dieva radīto un mums dāvāto pasauli, kurā mītam?