Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Mēnesis: 2021. gada maijs

Tikšanās Baznīckalnā – Izredzētie un Nolādētie (2. daļa)

Vai Dievs nolād cilvēkus? Vai lāsts ir kaut kas, ko cilvēks pats izvēlas?
Kā rīkoties, ja ir sajūta, ka esi nolādēts?
Līdz šim sarežģītāko pretstatu – Izredzētie un Nolādētie – video otrā daļa, kurā mācītājs Andis runā par nolādētību, lāstiem un risinājumu, kā rīkoties ticības dzīves ceļā, ja ir radusies nolemtības sajūta.

Tikšanās Baznīckalnā – Izredzētie un Nolādētie (1. daļa)

Kas ir izredzētība? Vai visi ir izredzēti? Un ja tā nav, tad evaņģelizācijai vispār ir nozīme? Ko par to vēsta Svētie Raksti, un ko saka Kristīgā Dogmatika?
Ceļojums cauri cilvēku pretstatiem ir nonācis pie beigām un pēdējo tēmu – Izredzētie un Nolādētie, kura, kā jau nojaušams, nav nedz viegla, nedz viegli skaidrojama, abi Talsu luterāņu mācītāji aplūkos kopā. Šoreiz mācītājs Māris centīsies rast atbildes par Izredzētajiem, bet nākamajā video mācītājs Andis runās par Nolādētajiem.

Tikšanās Baznīckalnā – Drosmīgie un Bailīgie

Ko nozīmē būt drosmīgam? Vai tiešām skriet ar galvu sienā ir drosmes pazīme? Vai mūsdienās vārda “drosme” pamatizpratne nav mainījusies?
Un vai kristietis drīkst būt bailīgs?
Uz šiem jautājumiem atbildi centīsies rast mācītājs Māris.

Tikšanās Baznīckalnā – Čaklie un Slinkie

Gadu simtiem čaklie cilvēki ir bijuši tie, kuri dzīvojuši labklājīgāk par slinkajiem.
Mūsdienās, šķiet, viss ir apvērsies otrādi, jo labāk dzīvo tie, kuriem ir vairāk brīvā laika. Bet vai tā tiešām ir?
Un, vai varbūt pārlieku čaklie patiesībā ir slinki attiecībā pret garīgo dzīvi un rūpēm par sevi un saviem tuvākajiem?
Par to pārdomās dalās mācītājs Andis.