Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Diena: 2. aprīlis, 2021

Ekumeniskais Krusta ceļš Talsi 2021

Gadskārtējais ekumeniskais Krusta ceļš Talsos, kas vieno vairākas Talsu draudzes kopējā apcerē par Jēzus Kristus ciešanu ceļu uz Golgātu.