Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Mēnesis: 2020. gada jūlijs

Iesvētes mācību kurss


Iesvētes nometni rīkot šovasar nebija iespējams, bet pavisam bez iesvētību mācības nepaliekam. Varbūt zini kādu, kuram ir svarīgi šo informāciju uzzināt? Pieteikšanās pie mācītājiem: Māra Ludvika tel. 29282999 vai Anda Ķīviča tel. 26132475.