Šogad iesvētību nometne notiks no 1. līdz 5. jūlijam ar iesvētībām 7. jūlijā. Pieteikties pie draudzes sekretāres kancelejā vai pa tel. 29392287.