LELB
Talsu Draudze

Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Dievkalpojumi

Dievkalpojuma tiešraide (2019.04.14)

Dievkalpojuma tiešraide (2019.04.07)

Seminārs “Saredzēt sevi mīlestības acīm”

Iesvētību nometne

Šogad iesvētību nometne notiks no 1. līdz 5. jūlijam ar iesvētībām 7. jūlijā. Pieteikties pie draudzes sekretāres kancelejā vai pa tel. 29392287.