LELB
Talsu Draudze

Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Ansambļa “Sanctus” 20 gadu jubilejas koncerts

sanctus_koncerts

Nāc dziedāt!

uzaicinajuma_plakats

Sprediķis (2016.09.04)


Lasījums no Lūkas 14: 25 – 35. Grūta tēma, parasti, cilvēku pārprasta un, lasot Bībeli, aplami saprasta.

Mācītājs Māris Ludviks svētrunu iesāk ar stāstu par diviem kristiešiem – kādu vecu, dzīvi pieredzējušu un jaunu, dedzīgu. […] lasīt vairāk…

Sprediķis (2016.08.14)


14. augusts – īpašs rīts Talsu luterāņu draudzei. Dievkalpojums – dārza svētki. Mācītājs Māris Ludviks īpaši padomājis par to, lai prognozēs solītais lietus nelītu un svētrīts skaistajā draudzes dārzā būtu jauks un neaizmirstams.

Māris Ludviks uzsver, ka šī ir īpaša kopā būšana draudzes dārzā. Dārzs ir pelnījis, lai pateiktos Dievam, ka esam šīs skaistās vietas īpašnieki. Tik daudz ideju realizēts un darbs ieguldīts, lai no posta vietas tā pārtaptu par sakrālu, koptu un skaistu vidi.

Bībele runā par Ēdenes dārzu un pirmajiem cilvēkiem tajā. Svinot dārza svētkus, Māris aicina cilvēkus uz brīdi ieskatīties sevī, savā sūtībā. Kas īsti mēs esam? Lasījumā no Jāņa evaņģēlija 15:1-8 tiek runāts par vīna koku (Kristus) un tā zariem (mēs).
[…] lasīt vairāk…

Sprediķis (2016.08.07)


Svētrunu uzsākot, mācītājs citē Pāvila 1. vēstules Timotejam 1:15-17 panta rindas. Dieva atklāsme ir pārvērtusi Pāvilu līdz nepazīšanai, un Pāvils ir secinājis, ka Dievs ir liels un dižens. Pāvils Dievu apzīmē dažādi: mūžīgs ķēniņš, vienīgais Dievs, neredzams Dievs.

“Vai neredzamu Dievu ir iespējams ieraudzīt mūsu dzīvēs? Kas šodien traucē to ieraudzīt?” jautā Māris. Viņš uzsver, ka apkārtējiem Dievu vajadzētu ieraudzīt, vērojot kristiešu dzīves. […] lasīt vairāk…