LELB
Talsu Draudze

Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Koncerts 14.12.2019 plkst. 18:00

Vokālās grupas "Putni" koncerts 14. decembrī plkst. 18:00

Dievkalpojuma tiešraide (2019.11.10)

Iesvētes mācību kurss

Iesvētes mācību kurss Talsu evaņģēliski luteriskā draudzē sāksies 1. decembrī pēc dievkalpojuma draudzes namā.
Kursa dalībniekiem ir jāapmeklē svētdienās dievkalpojumi, kuri sākas plkst. 10:00.
Lūgums interesentiem, lai pieteiktos, griezties draudzes kancelejā vai pie mācītājiem: Māra Ludvika tel. 29282999 vai Anda Ķīviča tel. 26132475.

Dievkalpojuma tiešraide (2019.11.03)

Dievkalpojuma tiešraide (2019.10.27)

Dievkalpojuma tiešraide (2019.10.20)

Jauniešu vakari “Fokuss”

Jauniešu vakars Fokuss

Dievkalpojuma tiešraide (2019.10.13)

Dievkalpojuma tiešraide (2019.08.25)

Dievkalpojuma tiešraide (2019.08.11)