LELB
Talsu draudze

Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Page 0 of 42

Tikšanās Baznīckalnā – Ko tu saki, kas Es esmu?

Ko mēs katrs atbildētu, ja Jēzus šodien mums uzdotu šo jautājumu? Kas mums katram Viņš nozīmē? Vai kāds, pie kura vērsties tikai problēmās? Vai kāds, kuram uzmanību pievērst tikai reizi nedēļā?
Kas Jēzus ir mums katram?

Tikšanās Baznīckalnā – Garīgā atmoda

Vecajā Derībā vairākas reizes varam lasīt, kā Izredzētā tauta atkrīt no Dieva, pēc kāda laika atkal atgriezdamies pie Tā Kunga un labodamies. Un tā vairākkārt.
Vai mūsdienās notiek tāpat? Un kur esam šobrīd – tik ļoti tuvu, vai tomēr atkrituši? Un kas par to liecina?

Tikšanās Baznīckalnā – Ziedošana

Finanses vienmēr ir bijusi kutelīga tēma, par kuru nav bijis viegli runāt. Ja nu vienīgi tad, kad to ir pārpārēm! Bet vēl jo grūtāk par naudu ir runāt ir draudzes un Baznīcas ietvaros, jo tā taču ir vieta, kurā jāvalda garīgajam virzienam, ne materiālajam, vai ne?
Taču, Dievs ir valdnieks pār visu. Un, ja reiz tā, tad kāpēc uzticot Viņam savas dvēseles, mēs nevarētu uzticēt arī savu maku?

« Vecāki ieraksti